Program Czyste Powietrze - kluczowe zmiany w roku 2024

Rok 2024 przyniesie istotne zmiany w programie Czyste Powietrze, mającym na celu wspieranie rozwoju energii odnawialnej poprzez dotacje do pomp ciepła. Zakres modyfikacji, opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmie dodatkowe kryteria dla źródeł ciepła, które kwalifikują się do dofinansowania. Cel? Ochrona beneficjentów programu i zabezpieczenie finansowania dla pomp ciepła o sprawdzonej jakości.

  • Kluczowe nowości w programie obejmują wprowadzenie Listy Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), na którą trafią wyłącznie pompy ciepła spełniające najwyższe standardy jakości.
  • Na liście ZUM znajdą się również kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny, które podlegać będą podobnej procedurze kwalifikacji.
  • Ważne jest, że dotacje do pomp ciepła w ramach programu Czyste Powietrze będą przyznawane jedynie tym urządzeniom, które przejdą badania w niezależnych, akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie UE lub EFTA.
  • Ponadto, aby uzyskać dofinansowanie, pompy ciepła muszą spełniać szereg wymogów, m.in. należeć do określonej klasy efektywności energetycznej i być wpisane na wyżej wspomnianą listę ZUM.

Wszystkie te zmiany wejdą w życie od 1 kwietnia 2024 roku. Ta data stanowi punkt zwrotny dla podmiotów korzystających z dotacji na pompy ciepła i planujących inwestycje w tę technologię. Właśnie dlatego tak ważne jest, aby poznać nowe zasady programu Czyste Powietrze już teraz i odpowiednio przygotować się do wprowadzanych zmian.

Dlaczego tylko atestowane pompy ciepła otrzymają dotacje?

Dotacje do pompy ciepła w 2024 roku przejdą istotną transformację. Decyzja o przyznawaniu finansowania pomp ciepła jedynie tym jednostkom, które posiadają atesty, niesie za sobą całą gamę konsekwencji, które mają na celu przede wszystkim poprawę jakości instalacji. Przede wszystkim, wprowadzenie takiego kryterium kwalifikacji dla otrzymania dofinansowania do pomp ciepła gwarantuje, że beneficjenci programu Czyste Powietrze inwestują swoje środki finansowe w urządzenia najwyższej klasy.

Znalezienie się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jest możliwe tylko dla pomp ciepła spełniających najwyższe standardy jakości. Dlatego tylko te urządzenia, które przeszły rygorystyczne testy w niezależnych, akredytowanych laboratoriach zlokalizowanych na terenie UE lub EFTA, będą uprawnione do dotacji. Te zmiany pomogą zabezpieczyć finansowanie dla pomp ciepła o sprawdzonej jakości i z większym prawdopodobieństwem przyczynią się do realizacji celu programu Czyste Powietrze, który polega na wspieraniu rozwoju energii odnawialnej i ochronie środowiska.

Jakie wymagania musi spełnić pompa ciepła, aby otrzymać dofinansowanie?

Zmiany dotyczące dotacji do pomp ciepła wejdą w życie wraz z nowelizacją programu Czyste Powietrze od 1 kwietnia 2024 roku. Stałe dofinansowanie pomp ciepła będzie możliwe tylko dla urządzeń spełniających szereg ścisłych wymogów technicznych. To ważne kryterium kwalifikacji ma na celu zwiększyć efektywność energetyczną oraz poprawić jakość instalacji.

Po pierwsze, wszelkie pompy ciepła, które mają szansę na uzyskanie dofinansowania, muszą być atestowane przez niezależne, akredytowane laboratoria na terenie Unii Europejskiej lub EFTA. Takie procedury gwarantują, że urządzenie jest efektywne i niezawodne. Ponadto, kwalifikujące się do dotacji pompy ciepła muszą znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), która zawiera tylko te produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości. Kolejnym istotnym wymogiem jest klasa efektywności energetycznej, do której należy pompa ciepła. Wszystko to ma na celu zagwarantowanie, że inwestycje beneficjentów programu Czyste Powietrze zostaną przeznaczone na najważniejsze, sprawdzone i trwałe rozwiązania w dziedzinie energii odnawialnej.

Lista ZUM - pomoc w wyborze urządzeń

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) to element, który odgrywa kluczową rolę we wnioskowaniu o dotacje do pomp ciepła w ramach programu Czyste Powietrze. Znajdują się na niej wyłącznie te pompy ciepła, które spełniają najwyższe standardy jakości i wydajności energetycznej. Lista ZUM to swego rodzaju filtr, który gwarantuje, że beneficjenci programu zainwestują swoje środki finansowe w najbardziej sprawdzone i skuteczne urządzenia. To również pomoc dla użytkownika, ułatwiająca wybór odpowiedniego urządzenia.

Na liście ZUM znajdują się także najważniejsze informacje o danym urządzeniu, takie jak: model, producent, typ urządzenia, klasa efektywności energetycznej oraz wyniki testów przeprowadzonych przez niezależne, akredytowane laboratoria na terenie UE lub EFTA. Dzięki temu beneficjenci programu zyskują pewność, że ich inwestycja będzie bezpieczna i opłacalna. Lista ZUM to otwarty i przejrzysty system, który ma na celu zapewnić zgodność z najnowszymi normami oraz gwarantować użytkownikom dostęp do urządzeń najwyższej jakości.

Procedura wpisu na listę ZUM dla producentów

Aby uzyskać status urządzenia zgodnego z programem Czyste Powietrze i znaleźć się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM), producenci pomp ciepła muszą przejść przez precyzyjnie określony proces. Producent, którego celem jest uzyskanie dofinansowania pompa ciepła, musi najpierw zgłosić swoje urządzenie do niezależnych, akredytowanych laboratoriów na terenie UE lub EFTA. To właśnie tam pompy ciepła są poddawane rygorystycznym testom sprawdzającym ich efektywność energetyczną, niezawodność i jakość.

W rezultacie tych testów tylko te pompy ciepła, które spełniają najwyższe standardy jakości i efektywności energetycznej, mają szansę na umieszczenie na liście ZUM i kwalifikację do programu Czyste Powietrze. Lista ZUM jest dynamicznie aktualizowana, co oznacza, że nowe urządzenia mogą być na nią wpisywane, a te, które już się na niej znalazły, mogą być z niej usuwane, jeśli nie spełniają już ustalonych standardów. Procedura wpisu na listę ZUM jest więc kluczowym etapem dla producentów dążących do uzyskania dofinansowania pompa ciepła w ramach programu Czyste Powietrze.

Powiązane kategorie