Zanieczyszczenia instalacji grzewczej obniżają wydajność i uszkadzają podzespoły

Instalacje grzewcze i chłodnicze to kosztowne inwestycje. Dlatego zależy nam na jak najdłuższej żywotności i efektywności ich działania. Eksploatacja instalacji wiąże się z ciągłym pojawianiem się w obiegu zanieczyszczeń stałych i pęcherzyków gazu. Jest to zjawisko nieuniknione, które w przypadku długotrwałej ekspozycji wykazuje działanie destrukcyjnie na wszystkie elementy instalacji. Zanieczyszczenia stałe w postaci drobnych cząstek powstałych m.in. w wyniku korozji elektrochemicznej czy biologicznej, mogą osadzać się na elementach instalacji i uszkadzać je oraz zmniejszać wydajność. Podobnie jest z pęcherzykami powietrza, które powstają w warunkach zmiennej temperatury oraz ciśnienia, a nieusuwane wpływają negatywnie na instalację. Zanieczyszczenie czynnika grzewczego, którym najczęściej jest woda, skutkuje w dłuższej perspektywie obniżeniem wydajności i uszkodzeniami. Aby temu zapobiec, warto zastosować środki zapobiegawcze takie jak chemia antykorozyjna lub separatory powietrza i zanieczyszczeń, które podniosą wydajność instalacji i wydłużą jej żywotność.

Separatory powietrza i zanieczyszczeń — dlaczego są takie ważne?

Aby nasza instalacja działała bez zakłóceń oraz cieszyła się długą żywotnością, należy odpowiednio o nią dbać. Jedną z metod jest odpowiednie zabezpieczenie przed negatywnym działaniem zanieczyszczeń stałych i gazowych, a zastosowane separatory powietrza i zanieczyszczeń wpływają ochronnie na wszystkie elementy instalacji. Zanieczyszczenia czynnika grzewczego wypełniającego instalację znacząco wpływają na jej wydajność i żywotność. Eksploatacja tego typu instalacji ma najczęściej charakter ciągły. Nieustannie zachodzące w jej wnętrzu procesy chemiczne i mechaniczne powodują powstawanie szkodliwych cząstek i pęcherzyków powietrza, które oddziałują na wszystkie elementy instalacji grzewczej — od kotła po armaturę. Aby zminimalizować negatywny wpływ zanieczyszczeń w instalacji grzewczej, warto zastosować separatory powietrza i zanieczyszczeń stałych. Prawidłowo zamontowane urządzenia tego typu są w stanie zwiększyć wydajność instalacji nawet o kilkanaście procent. Rośnie wówczas także efektywność układów oddawania ciepła — grzejników i ogrzewania podłogowego, a szum, jaki powstaje podczas pracy kotła i wtłaczania do nich wody ulega redukcji. Separatory powietrza i zanieczyszczeń powodują także zmniejszenie zużycia energii przez instalację grzewczą.

Separatory powietrza i zanieczyszczeń — jak zoptymalizować ich wydajność

Separatory powietrza i zanieczyszczeń pozwalają na oddzielenie i eliminację cząstek stałych i pęcherzyków powietrza z układów grzewczych i chłodzących. Usuwanie zanieczyszczeń stałych w separatorze odbywa się poprzez wytworzenie pola magnetycznego, które przyciąga cząstki metali oraz filtrację mechaniczną. Separatory powietrza wykorzystują do filtrowania wody zwiększoną powierzchnię kontaktu i zwolniony przepływ. Aby ich działanie było skuteczne, niezbędny jest wybór odpowiedniego urządzenia i jego prawidłowy montaż. Żeby separator w pełni spełniał swoje funkcje, musi być zamontowany w odpowiedniej części instalacji — separatory powietrza działają efektywnie przy wysokiej temperaturze wody, dlatego należy montować je w przewodzie zasilającym instalację, natomiast separatory cząstek stałych montuje się na przewodzie powrotnym. Najkorzystniej jest zastosować oddzielne urządzenia dla zanieczyszczeń stałych i powietrza, jednak jeśli jest to utrudnione, można zamontować urządzenie łączące obie te funkcje. W ofercie posiadamy szeroką gamę separatorów cenionych marek, dzięki czemu możesz wybrać produkt w pełni dopasowany do swoich potrzeb.