Zwrot i reklamacje

Reklamacje i zwroty towaru:
e-mail: reklamacje@bridom.pl


I. USZKODZENIA PRZESYŁEK

Po podpisaniu listu przewozowego prosimy o sprawdzenie w obecności kuriera zawartości przesyłki, bez względu na stan opakowania (zgodnie z art. 545 K.c. § 2). Jeżeli w momencie sprawdzania zawartości przesyłki zauważą Państwo braki lub uszkodzenia towaru, należy bezwzględnie zgłosić uszkodzenie i spisać protokół szkody w obecności kuriera lub zgłosić w centrali spedycji, jeżeli kurier odmówi spisania protokołu na miejscu.
Jeżeli opakowanie jest uszkodzone, należy koniecznie umieścić taką informację w protokole szkody. W przypadku braku takiej informacji oraz przyjęciu paczki bez zastrzeżeń na druku reklamacyjnym firmy kurierskiej, nie będzie możliwe wszczęcie procesu reklamacyjnego.
W przypadku płatności gotówkowych u kuriera, towar można obejrzeć po uiszczeniu należnej opłaty i podpisaniu listu przewozowego.
Gdy odbierzecie Państwo uszkodzoną przesyłkę, prosimy o przesłanie mailowo kompletu dokumentów:
- protokół szkody,
- zdjęcia uszkodzonego produktu,
- zdjęcia opakowania zewnętrznego oraz wewnętrznego z każdej strony,
- opis uszkodzeń.
 

II. REKLAMACJE

Przed złożeniem reklamacji prosimy o kontakt z nami poprzez adres e-mail: reklamacje@bridom.pl
Prosimy o przesłanie drogą mailową:
- opisu problemu,
- zdjęć wad produktu,
- formularza reklamacyjnego (kliknij aby pobrać)

1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
2. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. W sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
- wymiany towaru na nowy;
- naprawy towaru;
- obniżenia ceny;
- odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

III. ZWROT TOWARU

Koszty odesłania zwracanego produktu do magazynu ponosi Kupujący.

Ważne! W chwili wydania rzeczy Kupującemu, niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty i zniszczenia przechodzi na Kupującego, zgodnie z art. 548 K.c.: § 1.

W związku z powyższym prosimy o zabezpieczenie produktu tak, aby nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Zalecamy także ubezpieczyć przesyłkę w firmie kurierskiej, z usług której będą Państwo korzystać. W przypadku ewentualnego uszkodzenia odsyłanego produktu w czasie transportu, będą Państwo mogli wystąpić o odszkodowanie do firmy kurierskiej.

Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć:
- dokument reklamacyjny (kliknij aby pobrać)
- formularz odstąpienia od umowy
- numer rachunku bankowego na jaki sklep ma zwrócić równowartość zamówienia

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 i 2 do Regulaminu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru (kliknij aby pobrać)
Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług (kliknij aby pobrać)

Adres do zwrotu:

Sklep Internetowy Bridom.pl
LECH Sp. j. L. P. Sykuła
Korytków Duży 141
23-400 Biłgoraj