Ulga termomodernizacyjna jest jednym z narzędzi, które oferuje polski system podatkowy, aby zachęcić właścicieli nieruchomości do przeprowadzania działań związanych z modernizacją cieplną budynków. Jest to sposób, który pozwala nie tylko poprawić efektywność energetyczną budynku, ale również przyczynić się do ochrony środowiska. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć o uldze termomodernizacyjnej - co można odliczyć, ile wynosi ulga, oraz jak obliczyć możliwy zwrot.

Korzyści z ulgi termomodernizacyjnej są dwie. Po pierwsze, przyczynia się ona do obniżenia kosztów eksploatacji budynków poprzez zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na mniejsze rachunki za ogrzewanie. Po drugie, wspomaga ona realizację celów ekologicznych poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co jest zgodne z celami polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Co to jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to forma wsparcia finansowego ze strony rządu, której celem jest zachęcenie właścicieli nieruchomości do inwestowania w ekologiczne rozwiązania ogrzewania i ocieplania budynków. Chodzi o przeprowadzanie termomodernizacji, czyli działań, które pomagają zredukować zapotrzebowanie na energię w domu, poprawiając tym samym efektywność energetyczną. Głównym celem ulgi termomodernizacyjnej jest promowanie działań na rzecz ochrony środowiska, a także obniżanie kosztów utrzymania nieruchomości. Z ulgi termomodernizacyjnej możesz skorzystać, jeżeli planujesz przeprowadzić remont domu lub mieszkania w taki sposób, że zwiększy to jego efektywność energetyczną. Jest to znacząca kwota, która istotnie obniża koszty związane z termomodernizacją, stąd ulga termomodernizacyjna jest tak popularna wśród właścicieli nieruchomości. Ulga przeznaczona jest dla właścicieli lub współwłaścicieli domu jednorodzinnego, także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej.

Ulga termomodernizacyjna - co można odliczyć?

Zastanawiasz się, co można odliczyć w związku z ulgą termomodernizacyjną? Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć od podatku dochodowego część wydatków poniesionych na termomodernizację. Możliwe do odliczenia są koszty związane z modernizacją systemu ogrzewania domu oraz systemu podgrzewania domu, wymianą stolarki okiennej na bardziej energooszczędną, czy też izolacją ścian i dachu. Do kosztów, które kwalifikują się do ulgi, należą też zakup i montaż nowych, energooszczędnych okien, drzwi lub ocieplenie ścian zewnętrznych, poddasza czy fundamentów. Można także odliczyć koszty związane z montażem nowoczesnych systemów ogrzewania, takich jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła czy instalacje solarnych kolektorów ciepłej wody. Dokładny zakres prac, od kosztów których można odliczyć ulgę, wymieniony jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Teraz może pojawić się pytanie, ile procent wynosi ulga termomodernizacyjna w 2023 roku. W 2023 roku ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć 53 000 zł na jedną osobę, natomiast w przypadku małżeństw ta kwota może wynieść 106 000 zł. W efekcie oszczędności na podatku to od kilku do kilkunastu tysięcy złotych podatku. Policzenie wysokości ulgi to odjęcie kwoty poniesionych wydatków na termomodernizację od dochodu lub przychodu, w zależności od formy opodatkowania. Kwota, o którą można obniżyć swój wydatek, wynosi od 9010 do 16 960 zł. Z ulgi można skorzystać, jeśli budynek został oddany do użytku (nie jest w budowie).

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Jeżeli masz nieruchomość i chcesz skorzystać z programu rządowego, możesz zastanawiać się, jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną. Te obliczenia są stosunkowo proste. Należy zsumować wszystkie wydatki związane z termomodernizacją, a następnie odjąć tę kwotę od dochodu lub przychodu. Co ważne, kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł.

Na przykład, jeżeli w danym roku osoba starająca się o ulgę zarobiła 100 000 zł, a koszty poniesione na termomodernizację wyniosły 50 000 zł, to podatek trzeba będzie zapłacić tylko od pozostałych 50 000 zł. Całkowity dochód zostaje pomniejszony o poniesione koszty. Od pomniejszonego dochodu liczony jest podatek, nie od całkowitego.

Prawo do ulgi należy udokumentować. Akceptowane dokumenty do faktura wystawiona przez podatnika VAT lub faktura zawierającą podatek od wartości dodanej wystawiona przez podmiot z państwa członkowskiego UE. Natomiast odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga termomodernizacyjna - ile zwrotu możesz otrzymać?

Ulga termomodernizacyjna to specjalne wsparcie oferowane przez rząd, mające na celu zachęcenie do inwestycji w energooszczędne rozwiązania w nieruchomościach. Kwestia, ile zwrotu można otrzymać z ulgi termomodernizacyjnej, jest jedną z najczęściej poruszanych przez osoby zainteresowane tym programem. Ilość zwrotu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, koszty inwestycji i spełnienie określonych kryteriów. Ile procent z ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku to zdecydowanie ważne zagadnienie dla planowania budżetu i wartości inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna - ile lat obowiązuje?

Kolejne pytanie, które często pojawia się w kontekście ulgi termomodernizacyjnej, dotyczy czasu jej trwania. Kwestia, ile lat obowiązuje ulga termomodernizacyjna jest kluczowa dla wielu inwestorów. Ulga termomodernizacyjna obowiązuje przez okres 6 lat od momentu zakończenia inwestycji. To oznacza, że możesz odliczać określony procent kosztów kwalifikowalnych przez ten okres, co daje dodatkowe korzyści finansowe. Licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek na modernizację budynku, jest 6 lat na odliczenie ulgi.

Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej wymaga przestrzegania pewnych kroków. Najpierw musisz zaplanować i zrealizować projekt termomodernizacyjny. Projekt musi spełniać określone kryteria, aby być zakwalifikowanym do ulgi. Po zakończeniu projektu należy zgłosić to w odpowiednich dokumentach podatkowych. Ważne jest, aby przechowywać wszystkie dokumenty związane z projektem, w tym faktury i umowy, ponieważ mogą być one potrzebne do potwierdzenia kosztów. Pamiętaj, że ulga termomodernizacyjna to nie tylko korzyści finansowe, ale także sposób na poprawę komfortu mieszkania i przyczynienie się do ochrony środowiska. Realizując prace termomodernizacyjne, przyczyniasz się do redukcji emisji szkodliwych substancji, co jest ważne dla walki z globalnym ociepleniem. Dzięki uldze termomodernizacyjnej inwestycje w ekologiczne rozwiązania stają się bardziej dostępne i opłacalne dla właścicieli nieruchomości.

Powiązane kategorie