Zbiorniki buforowe Defro - akumulator ciepła i bufor bezpieczeństwa

Zbiornik buforowy to element systemu grzewczego, który w niektórych typach instalacji bywa niezbędny, w innych stanowi opcję dodatkową o przydatnych funkcjach. Zbiornik buforowy, czyli tzw. magazyn ciepła, akumuluje energię cieplną wytworzoną przez urządzenia grzewcze w postaci ciepłej wody. Gorąca woda może być wykorzystana przez układ centralnego ogrzewania i zostać wykorzystana do podgrzewania wody użytkowej. 

Zbiorniki buforowe warunkują optymalną pracę tradycyjnych kotłów grzewczych na paliwa stałe, a w przypadku pomp ciepła pełnią funkcję buforu bezpieczeństwa i przedłużają żywotność tego typu urządzeń. Aby instalacja centralnego ogrzewania działała poprawnie, a zbiornik mógł spełniać swoją funkcję, ważne jest, aby jego wielkość była odpowiednio dopasowana do rodzaju instalacji i powierzchni budynku.

Zbiorniki buforowe Defro to produkty wysokiej jakości pochodzące od polskiego producenta, będącego jednym z liderów europejskich w produkcji komponentów grzewczych. W naszej ofercie znajdą Państwo bufory Defro o pojemności od 60 do 1000 L oraz szeroką gamę akcesoriów grzewczych potrzebnych do instalacji i obsługi zbiornika. 

Zbiorniki buforowe Defro — efektywne magazyny ciepła 

Zbiornik buforowy pomoże zoptymalizować działanie instalacji grzewczej, co przełoży się na większy komfort termiczny użytkowników pomieszczeń oraz niższe rachunki. Bufor ciepła ma formę zbiornika podłączonego do instalacji grzewczej, a jego funkcją jest magazynowanie energii w postaci gorącej wody. 

Bufory są doskonale izolowane, przez co woda wychładza się w nich bardzo powoli. Dzięki temu przez długi czas po zaprzestaniu pracy urządzenia grzewczego może on przekazywać ciepło do systemu i skutecznie ogrzewać pomieszczenia oraz wodę użytkową. 

Bufory Defro cechuje prosta i niezawodna konstrukcja. Posiadają przyłącza do podłączenia źródeł ciepła, odbioru i powrotu wody z układu C.O. oraz wymienników ciepła, czyli wężownic, które nagrzewają wodę użytkową.

Jak działa zbiornik buforowy? Podłączone do bufora źródło ciepła nagrzewa wodę w zbiorniku do określonej temperatury. Kiedy zostanie ona osiągnięta, urządzenie grzewcze wyłącza się, a jego ponowne włączenie nastąpi, kiedy zapas ciepła z bufora zostanie wykorzystany. Zmagazynowane ciepło jest pobierane do instalacji grzewczej zgodnie z zapotrzebowaniem, a kontrolę nad tym procesem sprawuje automatyczny termostat. 

Takie rozwiązanie sprawia, że woda, która trafia do odbiorników, nie jest zbyt gorąca, a jej dozowanie umożliwia uzyskanie odpowiedniej temperatury w grzejnikach.

Bufory Defro — zalety użytkowania

Zbiorniki buforowe Defro mogą służyć jako bufory w instalacjach grzewczych z kotłami grzewczymi oraz jako elementy systemów z pompą ciepła, a także, wzbogacone w wężownice, służyć do ogrzewania w układach C.W.U.

Zastosowanie bufora w niektórych typach instalacji bywa wręcz niezbędne — na przykład w przypadku instalacji z pompą ciepła, gdzie konieczne jest zwiększenie zwału wody, czyli ilości ośrodka grzewczego w układzie. Natomiast w przypadku tradycyjnych urządzeń grzewczych takich jak kotły grzewcze instalacja bufora skutkuje poprawą pracy układu, optymalizacją zarządzania ciepłem i w efekcie niższymi rachunkami.

Jakie są najważniejsze zalety instalacji zbiorników buforowych?

  • zwiększenie efektywności spalania — wydajność kotłów stałopalnych rośnie, ponieważ mogą pracować na pełnej mocy,
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń — w przypadku kotłów na paliwo stałe ilość wydzielanych szkodliwych substancji się zmniejsza,
  • uzyskanie optymalnej temperatury wewnątrz budynku,
  • możliwość korzystania z więcej niż jednego źródła ciepła,
  • zapobiega ponadwymiarowej pracy pompy ciepła.