Instalacje grzewcze z pompą ciepła w ostatnich latach cieszą się rosnącą popularnością. Urządzenie to budzi duże zainteresowanie i jest coraz chętniej wybierane jako główne źródło ogrzewania budynków. Na czym polega fenomen pomp ciepła? Instalacje grzewcze z takim źródłem ciepła są praktycznie bezobsługowe, czyste i ekologiczne. 

Pompa ciepła to urządzenie, które korzysta z zasobów naturalnych, czyli odnawialnych źródeł energii. Pobiera ją z gruntu, wody lub powietrza i w ten sposób ogrzewa dom, a część energii elektrycznej potrzebną na pracę pobiera z sieci. 

Podczas budowy domu lub remontu starego budynku wybór rodzaju instalacji grzewczej stanowi jedną z najważniejszych decyzji rzutujących na późniejszy komfort jego eksploatacji. Biorąc pod uwagę fakt, że koszty ogrzewania budynku stanowią ok. ⅔ całości kosztów jego utrzymania, warto wybierać rozwiązania, które są tanie w eksploatacji. Niepewna cena paliw oraz dostępność instalacji fotowoltaicznych sprawiają, że pompy ciepła stanowią efektywną, niezawodną i ekonomiczną metodę ogrzewania domu. 

Najpopularniejszym rodzajem pomp są pompy ciepła powietrze woda. Ten typ urządzeń pobiera energię z powietrza i przekazuje ją do instalacji grzewczej. Nasza oferta obejmuje pompy ciepła powietrze woda, które pochodzą wyłącznie od renomowanych producentów z kraju i zagranicy takich jak Ariston, Kołton, Atlantic, Defro czy Galmet. W ofercie Bridom.pl znajduje się także szeroka gama niezbędnych akcesoriów instalacyjnych do pomp ciepła. 

Jak działają pompy powietrze woda?

Pompy ciepła można podzielić ze względu na konstrukcję — są to pompy ciepła monoblok o konstrukcji pojedynczej i dwuelementowe pompy ciepła typu split z dwoma jednostkami. Kolejnym podziałem jest grupowanie pod względem źródła poboru energii ze środowiska, czyli pod kątem tzw. dolnego źródła ciepła — są to pompy gruntowe, wodne i powietrzne. 

Pompy ciepła powietrze woda pobierają energię z powietrza, kondensują ją i przekazują dalej do instalacji grzewczej. Jak to jest możliwe, skoro powietrze często ma temperaturę zbyt niską, aby ogrzać pomieszczenia? Pompy ciepła posiadają specjalne rozwiązania technologiczne, które pozwalają na pobieranie ciepła i jego kondensację. 

W tym celu wykorzystuje się czynnik chłodniczy, czyli ciecz, która krąży wewnątrz układu pompy. Pobiera ona ciepło z powietrza, następnie w parowniku ulega przemianie w gaz, a fazie końcowej ulega skropleniu w skraplaczu. Podczas tego procesu oddawane jest ciepło i energia przekazywana jest dalej do instalacji — do odbiorników bądź bufora, a skroplona ciecz chłodząca powraca i cykl zaczyna się od nowa. 

Pompy ciepła powietrze woda — zalety

Pompy ciepła powietrze woda są bardzo dobrą alternatywą dla pomp gruntowych i wodnych, ponieważ nie wymagają przeprowadzania skomplikowanych prac ziemnych. Prace te są kosztowne i wymagają dostępności większej powierzchni. Wymiennik ciepła w pompach typu powietrze woda ma w kompaktowe rozmiary, co może być czynnikiem decydującym w przypadku niewielkich działek.

Pompy ciepła powietrze woda instalowane są szybko i sprawnie, a koszty inwestycji są niższe w porównaniu do pomp innego typu. Stanowią doskonałe rozwiązanie, pozwalające zmniejszyć koszty ogrzewania budynków zasilanych tradycyjnymi urządzeniami, tj. kotłami stałopalnymi na drewno czy węgiel. Kwestie konieczności zakupu opału i magazynowania go oraz obsługi pieca w przypadku pomp ciepła znikają, a instalacja wymaga jedynie dostosowania odbiorników ciepła. W zamian za to otrzymujemy energooszczędne i efektywne źródło ciepła o mocno zredukowanej emisyjności zanieczyszczeń. 

Pompy ciepła powietrze woda — efektywność działania w zimie

Temperatura dolnego źródła ciepła warunkuje intensywność pracy pompy — im temperatura powietrza, wody bądź gruntu jest niższa i mniej stabilna (brak znacznych wahań temperatur), tym wyższy będzie pobór energii podczas pracy urządzenia. To czy, pompy ciepła powietrze woda działają efektywnie przy niskich temperaturach stanowi najczęstszą wątpliwość osób rozważających montaż tego typu instalacji. 

Pompy ciepła powietrze woda są efektywne nawet w zimie. Jak to możliwe? Z uwagi na to, że temperatura wrzenia czynnika roboczego w pompie, czyli płynu chłodzącego, wynosi około kilkudziesięciu stopni poniżej zera. Oznacza to, że pompa ciepła działa efektywnie nawet wtedy, gdy na zewnątrz temperatury są ujemne i sięgają do -25 stopni. Dzięki temu możliwe jest optymalne ogrzanie pomieszczeń i wody nawet w zimie. 

Rzeczywiście pobór energii elektrycznej przez pompę w okresie obniżenia temperatur zwiększa się, ale nie wpływa to na opłacalność inwestycji. Szczególnie kiedy posiadamy instalację fotowoltaiczną — wówczas koszty ogrzewania domu spadają niemal do zera.