Kotły elektryczne KOSPEL

 

Czyste powietrze
Ogrzewanie energią elektryczną nie powoduje tzw. niskiej emisji pyłów oraz szkodliwych dla zdrowia i życia ludzi gazów pochodzących z domowych kotłów węglowych. Szkodliwe substancje, które są wynikiem spalania nie powstają w domach ale tam, gdzie energia jest wytwarzana – w elektrowniach, w których spaliny są skutecznie oczyszczane.

Bezpieczeństwo eksploatacji
Według danych straży pożarnej w sezonie grzewczym odnotowuje się nawet kilka tysięcy zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, w tym ponad 100 ofiar śmiertelnych! Stężony tlenek węgla (czad), który może wydobywać się z niesprawnych kotłów gazowych, olejowych lub stałopalnych może zabić już w 60 sekund.Użytkowanie kotła elektrycznego nie stwarza zagrożenia zaczadzeniem ani wybuchem.

Idealne w domach o niskim zapotrzebowaniu na ciepło
Roczne koszty ogrzewania kotłem elektrycznym w domu o pow. 150 m2 i zapotrzebowaniu na ciepło 6.000kWh/rok - zbudowanym w technologii energooszczędnej przy zastosowaniu tańszej taryfy opłat i bufora akumulacji ciepła kształtują się na poziomie 2.000 zł. W budynku zbudowanym w tradycyjnej technologii przy zachowaniu obowiązujących norm cieplnych zgodnych z WT-2017, roczne koszty ogrzewania przy zastosowaniu tańszej taryfy opłat i bufora akumulacji ciepła kształtują się na poziomie 4.000 zł.

Współpraca z kotłem na paliwo stałe lub z kominkiem
Zastosowanie kotła na paliwo stałe lub kominka z płaszczem wodnym jest najtańsze jeśli chodzi o koszty eksploatacji. Jednak jest najmniej komfortowe – wiąże się z ręcznym dokładaniem opału, czyszczeniem paleniska i związanym z tym brudem. Wyjazd na ferie i pozostawienie instalacji na kilka dni bez obsługi grozi zamarznięciem. Wpięcie do instalacji kotła elektrycznego eliminuje te niedogodności przy zachowaniu niedużych kosztów eksploatacji.

Brak gazu
W przypadku utrudnionego dostępu do sieci gazowej najlepszym rozwiązaniem jest kocioł elektryczny. Korzystanie z paliwa stałego jest mało komfortowe a kotły na gaz płynny lub olej opałowy są drogie w inwestycji i eksploatacji. Instalacja elektryczna jest dostępna w każdym domu a koszty instalacji kotła elektrycznego są niewielkie. Przy dobrze ocieplonym budynku i akumulacji ciepła w tańszej taryfie energetycznej - koszt ogrzewania kotłem elektrycznym jest nieduży.

Niskie koszty inwestycyjne
Budowa instalacji grzewczej opartej na kotle elektrycznym jest tańsza niż kotłowni gazowej, olejowej czy na paliwo stałe. Już cena samego kotła elektrycznego jest konkurencyjna. Odpadają koszty przyłącza gazowego, budowy komina i wkładu kominowego. Przyłącze elektryczne jest w każdym budynku a instalacja kotła jest łatwa i nie wymaga specjalnych pomieszczeń

Komfortowa obsługa
Kotły elektryczne są komfortowe w użytkowaniu. Wyposażone w odpowiednie sterowanie pracują w pełni automatycznie a ich obsługa sprowadza się w zasadzie do przestawiania pracy na tryb letni lub zimowy.

Niskie koszty obsługi serwisowej
Kotły elektryczne praktycznie nie wymagają okresowych przeglądów. Odpadają zatem koszty przeglądu instalacji gazowej, kominowej i wentylacyjnej.

Estetyka i łatwość montażu
Kotły elektryczne są niedużymi urządzeniami o estetycznym wyglądzie, które można łatwo powiesić na ścianie praktycznie w dowolnym pomieszczeniu.