Giacomini

Dzięki naszym produktom woda ożywa, aby dostarczać pożyteczne usługi i zapewniać dobre samopoczucie użytkownikom. Dlatego naszym mottem jest: „WATER E-MOTION”. W Twoim domu, w Twoim biurze, w fabryce, wszędzie, gdzie woda znajduje się w ruchu, gdzie się ogrzewa lub chłodzi – tam jest miejsce dla produktów GIACOMINI.

W przyszłości budynki w coraz mniejszym stopniu będą pełniły wyłącznie funkcję "dachu nad głową", gdyż staną się miejscami o zasadniczym znaczeniu dla naszego zdrowia, dla naszych relacji osobistych i zawodowych, dla naszego dobrego samopoczucia oraz dla dobrego stanu naszej planety. 

Nie będą to już więc po prostu budynki. Stopniowo zamienią się one w przestrzenie, w których światło, ogrzewanie, chłodzenie oraz woda będą wykorzystywane bardziej inteligentnie i z większą odpowiedzialnością.

W obliczu takiego scenariusza naszą misją jest stać się wiodącą firmą w branży produkcji elementów i systemów, które wykorzystują wodę do klimatyzacji pomieszczeń, zarządzają nią i przetwarzają według potrzeb indywidualnych użytkowników oraz które dostarczają wodę do gaszenia pożarów. A to wszystko przy minimalnym zużyciu energii.