Planując instalację systemu grzewczego bierzemy pod uwagę, obok kosztów inwestycji, późniejszy bilans rocznych kosztów ogrzewania. Te zaś zależą od wielu czynników. Obok termoizolacji podstawowe znaczenie ma tu optymalna konfiguracja instalacji grzewczej. Odpowiedni dobór urządzeń pozwoli na znaczne oszczędności, a przy połączeniu kilku rozwiązań może zbliżyć roczne koszty energii cieplnej do zera.

Przy technologiach budynku minimalizujących straty ciepła najlepszym rozwiązaniem będzie kocioł elektryczny. Główne zalety kotłów to niskie koszty inwestycji, niski pobór energii elektrycznej, bezobsługowe działanie i wysoka sprawność energetyczna, czyli niemal 100-procentowa zamiana energii elektrycznej w cieplną. Dodatkowe zastosowanie z kotłem bufora do akumulacji ciepła pozwala na minimalizację pozornie wysokiej ceny jednostki energii elektrycznej. Uzyskujemy to wykorzystując do celów grzewczych drugą taryfę energetyczną. Zabieg ten pozwala zmniejszyć o blisko 50% średnią cenę 1 kWh.
W przypadku zastosowania kotła z buforem woda podgrzewana jest w godzinach obowiązywania tańszej taryfy nocnej. Ciepło gromadzone jest w buforze i wykorzystywane podczas dnia. Dzięki czemu w czasie droższej taryfy nie pobieramy energii elektrycznej.   
Akumulacyjny system grzewczy w połączeniu instalacją fotowoltaiczną pozwoli na kolejne obniżenie kosztów przy korzystaniu z darmowej energii słonecznej. Rozwiązanie to przy odpowiedniej konfiguracji instalacji w połączeniu z energooszczędnym budownictwem może zredukować koszty ogrzewania do blisko zera.
Przykładowo przy zastosowaniu akumulacyjnego systemu grzewczego dobrze ocieplony domu o powierzchni 120 m2 potrzebuje do ogrzania i podgrzania wody dla 4-osobowej rodziny około 11 600 kWh energii rocznie. Nowy energooszczędny dom potrzebował będzie już tylko 7 400 kWh rocznie. Wartość tę uzyskamy dzięki instalacji fotowoltaicznej. Standardowa moc instalacji fotowoltaicznej montowanej w gospodarstwie domowym wynosi zazwyczaj około 10 kWp, co pozwala na wyprodukowanie około
10 000 kWh rocznie. Biorąc pod uwagę, że na potrzeby gospodarstwa domowego wykorzystujemy średnio 3000 kWh na rok, zostaje 7000 kWh na pokrycie kosztów działania systemu grzewczego.
Istotne znaczenie ma tu odpowiednia konfiguracja wszystkich części instalacji w zależności od powierzchni i wydajności termoizolacyjnej budynku. W dobraniu tych wartości pomogą Państwu wykwalifikowani doradcy Bridom.pl.